HVORFOR ANNONSERE
Man treffer leserne i en positiv lesersituasjon - Det er informasjon om leserens lokalmiljø - Magasinet har 4 ganger så stort opplag som Budstikka i området - Det kommer hjem i postkassene til alle husstander i gamle Asker, også til de som har reservert seg mot reklame - Magasinet har lang levetid – Det leses flere ganger - Det leveres med Posten - Det gir inspirasjon, tips og impulser til kjøp… 
Back to Top