Salg
sigurd@livein.no


Grafisk PRODUKSJON
grafisk@livein.no


Skribent 
ainaskoland@hotmail.com


Fotograf
vibekeglosli@me.com


Trykk
Aller Trykk
Distribusjon
Posten  22 03 00 00

LIVEIN distribueres med Posten til alle husstander som en gratisavis. 
Hvis du mot formodning ikke ønsker å motta magasinet må du reservere deg mot 
å få gratisaviser i postkassen, dette er en annen reservasjon enn Nei takk til reklame.


Distribueres i Asker, Lier, Røyken ogBærum vest samt utvalgte forretninger.

Back to Top